W dniu 20 maja 2021 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina w Granowie została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Górze Zwycięstwa w Granowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W ramach operacji na terenie gminy Granowo na działkach o nr 650, 654, 655, 671/1, położonych przy Górze Zwycięstwa w miejscowości Granowo planuje się stworzyć miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających gminę Granowo. W ramach inwestycji zakłada się rewitalizcję stawu oraz zagospodarowanie przylegającego terenu. Nad stawem powstanie pomost drewniany z balustradą, na którym zamieszczone zostaną elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Przy zrewitalizowanym stawie wykonana zostanie ścieżka z kostki brukowej, wzdłuż której wybudowane zostanie oświetlenie przy wykorzystaniu energooszczędnych lamp typu LED. Ponadto na istniejących budynkach, zlokalizowanych przy Górze Zwycięstwa, planuje się wykonanie murali propagujących tematykę historyczną.

Wartość całej inwestycji oszacowano na kwotę 132 060,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFRPOW wynosi 114 000,00 PLN.

 

W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypadała na 3. czerwca. W tym roku uroczystość ta była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ Msza Święta z procesją była odprawiana przy świeżo odrestaurowanym ołtarzu. Mszę Świętą sprawował ksiądz proboszcz Sławomir Olejniczak, a słowo wygłosił ojciec Oblat Krzysztof Ziętkowski. Po Mszy Świętej o godzinie 10:00 miała miejsce procesja do 4 ołtarzy. Ołtarz pierwszy i czwarty znajdował się na terenie kościoła, drugi na ulicy Szkolnej, zaś trzeci przy szkole na ulicy Stawowej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - 3.06.2021 (kliknij). Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych, które trwają do najbliższej niedzieli (więcej informacji o rekolekcjach - Rekolekcje w parafii pw. Św. Marcina w Granowie (kliknij)), jak i w całej oktawie Bożego Ciała. 

Dnia 1. czerwca 2021 roku zakończyły się prace związane z renowacją ołtarza głównego. Prace trwały od 27 października 2020 roku. Łącznie czas spędzony, w kościele przy odrestaurowywanym ołtarzu wynosił przeszło 7 miesięcy. W trakcie prac gruntownie odmalowano posągi świętych, przemalowano podstawę ołtarza oraz usunięto podest. Więcej informacji o przebiegu prac znajdują się pod następującymi artykułami na naszej stronie - Rozpoczęcie renowacji ołtarza głównego (kliknij), Prace renowacyjne ołtarza głównego! (kliknij) oraz  Prace przy renowacji ołtarza głównego (kliknij)Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z efektów i obecnego stanu naszego ołtarza głównego! - Ołtarz główny po renowacji - 1.06.2021 (kliknij)

BOŻA OPATRZNOŚCI – CZUWAJ NAD NAMI

ŚRODA - 02.06.2021                                               

g. 17.30Naboż. czerwcowe + Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

g. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

CZWARTEK – 03.06.2021 – BOŻE CIAŁO         

g.   8.00 – Msza św. z nauką ogólną       

g. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną

g. 11.00 – PROCESJA EUCHARYSTYCZNA

g. 12.00 – Msza św. z nauką ogólną       

PIATEK – 04.06.2021 - I PIĄTEK MIESIĄCA

g.   8.00 – Msza św. z nauką ogólną

g. 15.45 – Komunia św. dla dzieci z kl. III             

g. 16.00 – spowiedź św. dla pozostałych dzieci      

g. 17.00 – Msza św. z nauką – szczególnie dla dzieci             

Pomiędzy Mszami - Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy + okazja do Spowiedzi

g. 19.00 – Msza św. z nauką ogólną + procesja eucharystyczna

SOBOTA - 05.06.2021 - I SOBOTA MIESIĄCA

g.   8.00 – Msza św. z nauka ogólną       

g. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną       

Pomiędzy Mszami - Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy + okazja do Spowiedzi

g. 19.00 – Msza św. z nauką ogólną + procesja eucharystyczna

NIEDZIELA - 06.06.2021 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI      

g.   8.00 – Msza św. z nauką ogólną              

g. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną       

g. 12.00Suma odpustowa + procesja eucharystyczna

                    

SAKRAMENT POJEDNANIA – przed każdą Mszą św. oraz podczas popołudniowych Adoracji Najświętszego Sakramentu 

W dniach 22, 23 maja odbyła się pierwsza edycja męskiej rowerowej pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa, które znajduje się w Kaliszu. W pielgrzymce brało udział dziewięciu mężczyzn. Całe wydarzenie rozpoczęła Msza Święta o godzinie 7:00 w sobotę 22 maja. Mszę świętą sprawował ksiądz proboszcz Sławomir Olejniczak. Po Mszy Świętej  uczestnicy pielgrzymki wyruszyli w trasę. Trasa wynosiła około 140 kilometrów i wiodła przez najróżniejsze krajobrazy. Droga do świętego Józefa była podzielona na dwa dni. Pierwszy dzień: Granowo- Dobrzyca (około 100 km) oraz drugi dzień Dobrzyca - Kalisz ( około 40 km). Uczestnicy pielgrzymki jechali drogami polnymi, asfaltowymi jak i leśnymi. Pogoda była zmienna. Pierwszego dnia pielgrzymów spotkał koło południa deszcz, następnie aż do zakończenia pielgrzymki towarzyszyło im słońce i co ważne głównie wiatr w plecy. W trakcie drogi, oprócz rozmów, nie zabrakło również modlitwy na postojach. Pielgrzymi pierwszy dzień zakończyli w Dobrzycy, w której dzięki uprzejmości tamtejszego księdza proboszcza, mogli nocować w Parafialnym Domu Katolickim. Mężczyźni uczestniczący w pielgrzymce dojechali do sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu następnego dnia około godziny 12:00. Na miejscu powitała ich grupa bliskich. Zwieńczeniem pielgrzymiego szlaku było uczestnictwo w Mszy Świętej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Poniżej załączamy link do fotorelacji z I Męskiej Rowerowej Pielgrzymki do Świętego Józefa - I Męska Pielgrzymka Rowerowa do Świętego Józefa 2021 (kliknij)

W niedziele 16. maja 2021 roku obchodziliśmy obchody uroczystości 150. rocznicy przybycia na ziemie polskie sióstr Klarysek od wieczystej Adoracji. Uroczystości odbywały się w naszej parafii, ponieważ siostry miały tu swą pierwszą placówkę w Polsce. Stąd też rozrosły się i zakładały nowe placówki. Swą siedzibę miały w pałacu i przebywały tam niecałe półtora roku - od 1871 do 1872. Główne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, którą sprawował ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. Na Mszy Świętej były obecne również siostry właśnie z tego zgromadzenia z różnych klasztorów w Polsce. Po Mszy Świętej zgromadzeni wierni przeszli w marszu pod Gminny Ośrodek Kultury w parku. Tam ksiądz Biskup odsłonił tablice upamiętniającą wydarzenie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia - 150. rocznica przybycia na ziemie polskie sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji - 16.05.2021 (kliknij) 

 

Umiłowani Bracia i Siostry!

Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja. Tymi słowami modli się Kościół w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną także Niedzielą Dobrego Pasterza.

I. CHRYSTUS DOBRY PASTERZ

a. Obraz pasterza był czytelny dla narodu wybranego, który wywodził się
z koczowniczych plemion, z których pochodził także patriarcha Abraham. Ten obraz wskazywał na ideał życia oraz zobowiązań, jakim winni sprostać przywódcy ludu, tj. władza nad trzodą, dobre rozeznanie jej potrzeb oraz wierne towarzyszenie jej we wszystkich okolicznościach, zdolność do jej obrony przed dzikimi zwierzętami i wszelkim niebezpieczeństwem.

Stary Testament takim tytułem obdarza najpierw Pana Boga. To On wyprowadził swój lud
z Egiptu i „powiódł przez pustynię jak trzodę” (Ps 78,52).

Ten sam tytuł przysługiwał człowiekowi sprawującemu władzę w Izraelu, najpierw Mojżeszowi, a następnie sędziom i królom.

b. Nowy Testament przejął starotestamentalne obrazy i odniósł je do Pana Jezusa. Jest On tam przedstawiany jako Dobry Pasterz, którego owczarnia wyczekuje (Mt 9,35-10,6). On sam mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). Ten „Wielki Pasterz owiec” (Hbr 13,20), Pan nasz, Jezus Chrystus, spełnia swoje posłannictwo w potrójny sposób.

Najpierw troszczy się o duchowy pokarm dla swojej owczarni. Tym pokarmem jest Jego nauka: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63). Ale pokarmem owiec, czyli wyznawców Chrystusa, jest także Jego Ciało i Krew, ofiarowane nam w Eucharystii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51). Miejscem zaś, w którym objawia się opieka Chrystusa nad Jego owczarnią jest Jego Kościół. To w Kościele odnajdujemy wszystko, co niezbędne dla życia duchowego i naszego zbawienia.

Funkcja pasterska Pana Jezusa wyraża się także w tym, że On oddaje swoje życie za owce. Nie tylko chroni je przed złem, przed napaściami „wilków”, ale także składa samego siebie za nie w ofierze. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Życie moje oddaję za owce. Nikt  Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,15.18). W normalnym porządku rzeczy pasterz czerpie korzyści ze swoich owiec; gromadzi ich wełnę, spożywa ich mięso. Pan Jezus postępuje odwrotnie; On służy swoim owcom, aż po ofiarę z własnego życia.

Jako Pasterz troszczy się także o te owce, które zbłądziły i zagubiły się. On sam mówi
o sobie: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10,16). Jedno z najstarszych plastycznych wyobrażeń starożytności przedstawia Go w stroju pasterza, przyodzianego w koźlą skórę, z torbą na ramieniu i laską w ręku, niosącego na swoich ramionach uratowaną owcę. A w przypowieści o Dobrym Pasterzu mówi wprost: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła” (Łk 15,4-6).

II. PASTERZE KOŚCIOŁA

Tę pasterską misję Chrystusa kontynuują w Kościele – wybrani przez Niego i powołani – apostołowie i ich następcy biskupi, a także pomocnicy biskupów – kapłani oraz diakoni. Ich pierwszym zadaniem jest duszpasterstwo. Jezus trzy razy powie do Szymona Piotra: „Paś baranki, paś owce, paś owce moje!” (J 21,15-17). Święty papież Jan Paweł II skomentował te słowa w następujący sposób: „Wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie Głowie i Pasterzu jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa […]. Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa  i we współudziale w nim” (Pastores dabo vobis, 23).

Powołanie kapłańskie jest czymś wzniosłym, wielkim i świętym, dlatego zdumiewa nas, że Chrystus wybiera do tej wspaniałej służby ludzi ułomnych, grzesznych i – z ludzkiego punktu widzenia -„ograniczonych”. W liście do Hebrajczyków czytamy: „Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom” (Hbr 5,1-2). Tak było od samego początku. W gronie dwunastu Apostołów znaleźli się: Judasz, który Go zdradził, Szymon Piotr, który się Go zaparł, oraz uczniowie którzy w chwili próby uciekli. Wszystko to miało określoną rolę do  spełnienia w Bożym planie zbawienia. Kościół, w którym byliby sami bezgrzeszni biskupi i kapłani oraz bezgrzeszni świeccy jest utopią.

Oczywiście są również grzechy, które – jak przestępstwa popełnione wobec nieletnich – dyskwalifikują księdza i odbierają mu prawo do służby kapłańskiej. Kościół ma w tej materii jasno określone procedury, surowsze niż te, jakie są zapisane w prawie cywilnym. Stosujemy je w naszej poznańskiej archidiecezji, a Kościół – jako jedyna instytucja w naszej ojczyźnie – z całą powagą i konsekwencją stara się je egzekwować.

W naszej archidiecezji w ostatnich latach z powodu przestępstwa wykorzystania seksualnego wobec osób niepełnoletnich – czyli do ukończenia 18. roku życia – dwóch księży zostało wydalonych ze stanu kapłańskiego i przeniesionych do stanu świeckiego. Sprawy kolejnych kilku księży zostały przedstawione w Kongregacji Nauki Wiary. Kapłani ci – zgodnie z kościelnymi normami – zostali odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą. Wdrożone też zostały właściwe procedury prawa cywilnego. Każde wykorzystanie osób niepełnoletnich domaga się potępienia i wymaga naprawiania wyrządzonych krzywd. W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak opinie – powielane przez niektóre media – utrzymujące, jakoby problem pedofilii dotyczył jedynie księży i to w skali masowej. W ten sposób rodzą się stereotypy, które niszczą zaufanie do duszpasterzy. Tymczasem grzechy kapłanów, które należy zdecydowanie potępić, nie mogą dyskredytować samej misji kapłańskiej, która pozostaje wielka i czysta.

III.    PASTERZE NASZEJ ARCHIDIECEZJI

W naszej archidiecezji w duszpasterstwie parafialnym posługuje bezpośrednio 635 księży diecezjalnych, wspieranych przez zakonników. Kapłani przechodzą na emeryturę po ukończeniu 75 roku życia. W minionym roku zmarło 36 księży, w tym także ludzie młodzi (wielu z powodu koronawirusa). W seminarium duchownym mamy aktualnie 55 kleryków. Święcenia diakonatu (15 maja br.) z Archidiecezji Poznańskiej przyjmie 5 kandydatów, a święcenia prezbiteratu (22 maja br.) 6 diakonów. Zestawiając te liczby ze sobą dostrzegamy niestety, iż w niedalekiej przyszłości musimy się spodziewać znacznego ubytku duszpasterzy, co odczuje wiele wspólnot parafialnych.

Aktualnie mamy 414 parafii. Obecnie istnieje pilna potrzeba tworzenia kilku nowych parafii, przede wszystkim na dalekich przedmieściach Poznania. To rzecz nieodzowna dla troski o wiarę coraz liczniej osiedlających się tam wiernych, bardzo często młodych rodzin. Jednocześnie zaś – z powodu braku księży – powstaje potrzeba łączenia mniejszych parafii tak, by jeden kapłan został proboszczem dwóch lub kilku dawnych, maleńkich parafii.

Z tego powodu potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów, bo ludzie zawsze – również w epoce dominacji techniki i globalizacji – będą potrzebowali Boga. Tego Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie i gromadzi nas w Kościele, abyśmy z Nim i przez Niego uczyli się prawdziwego życia, byśmy mieli na uwadze i stosowali kryteria prawdziwego człowieczeństwa. Tam, gdzie człowiek nie dostrzega już Boga, jego życie staje się puste; wszystko jest niewystarczające. Bóg żyje i potrzebuje ludzi, którzy istnieją dla Niego i którzy zaniosą Go innym. Tak, zostać kapłanem ma sens. Świat – dopóki będzie istniał, dziś, jutro i zawsze – będzie potrzebował kapłanów (Benedykt XVI, List do seminarzystów –  18.październik 2010).

Także dzisiaj Chrystus powołuje młodych do służby kapłańskiej, ale niestety wielu, usłyszawszy Boże wezwanie, nie idzie za Nim, podobnie jak bogaty młodzieniec z Ewangelii. Poza tym klerycy i księża wyrastają z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa. Gdy wiele rodzin zostało dotkniętych rozmaitymi kryzysami, gdy żyjemy w społeczeństwie nastawionym materialistycznie, nie dziwmy się, że przenosi się to na kwestię powołań. Na odwrót zaś, w wierzących, ofiarnych małżeństwach rodzą się dobre powołania. Pisze św. Augustyn: „Niewątpliwie, jeśli owce są dobre, dobrzy są także i pasterze, ponieważ dobrzy pasterze wywodzą się z dobrych owiec” (św. Augustyn, Kazanie o pasterzach, 46,29). Słaby Kościół nie daje silnych kapłanów. Daje ich tylko Kościół mocny, Kościół zjednoczony.

W Ewangelii są zapisane słowa naszego Pana: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38). Zachęceni tymi słowami módlmy się wytrwale za kapłanów oraz o nowe, dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Twórzmy w naszych rodzinach i parafiach klimat sprzyjający rozwojowi powołań. Szanujmy ten wielki dar Chrystusa Dobrego Pasterza, jakim jest każdy kapłan. Niech się spełni na nas proroctwo zapisane w Księdze Jeremiasza: „Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15).

Jednym z postanowień związanych z Nawiedzeniem Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdej parafii w intencji kapłanów i nowych powołań. Niestety – z powodu epidemii – Nawiedzenie zostało już dwukrotnie przerwane, a jego dalszy przebieg jest uzależniony od zelżenia ograniczeń sanitarnych. Niezależnie od tego przestoju, niech trwa cotygodniowa adoracja. Niech będzie ona darem duchowym każdej parafii; darem tych wszystkich, którzy pragną, by Chrystus był obecny pośród nas w osobach dobrych kapłanów.

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie pragnę się zwrócić bezpośrednio do Młodych. Droga Młodzieży, Drodzy Klerycy i Młodzi Kapłani! Warto oddać swoje życie Chrystusowi w kapłańskiej służbie.

„Kto porzuca wszystko dla miłości Boga ten wie,

że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł;

ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość.

Pozostawił rodziców a znajduje Pana;

pozostawił dzieci a znajduje wiele dzieci duchowych;

pozostawił dobra materialne a znajduje dobra duchowe”.

(św. Brat Albert)

Drodzy Bracia Kapłani! Codziennie w modlitwie dziękuję Panu Bogu za Was. Dziękuję za wasze trwanie w powołaniu, za ofiarną służbę, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach. Dziękuję za dobro, jakie każdego dnia wytrwale czynicie. Niech Duch Święty będzie nieustannym natchnieniem dla waszej dalszej służby. Niech trudny czas ograniczeń
w działalności duszpasterskiej przekłada się na waszą większą gorliwość w modlitwie
i dbałość o życie duchowe was i waszych parafian. Módlcie się również za mnie, abym dobrze wypełniał moją posługę, dokąd zechce Pan.

Pozostając w modlitewnej więzi, każdemu z Was – drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy – przekazuję serdeczne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo.

 

                                          † Stanisław Gądecki - Arcybiskup Metropolita Poznański 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2021 roku

 ”Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze…

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” (Kol 3, 1-2)

 

Wieść o cudzie zmartwychwstania zawsze poruszała serca wierzących,

niosąc świeży powiew chrześcijańskiej nadziei.

Oto Niebo jest dla nas dostępne!

Nie chcemy już się wpatrywać w nasze trudności, przeciwności, w mrok i ciemność.

Nie chcemy kontemplować „grobów” naszych oczekiwań i planów.

 

Niech zatem ten święty czas paschalny sprawi,

że odżyją w nas na nowo wielkie i święte pragnienia.

Wpatrujmy się w Jezusa, który jest naszym Światłem i Zbawieniem.

Powierzmy się z ufnością Jego otwartemu Sercu,

dostępnemu po zmartwychwstaniu ludzkim dłoniom Tomasza.

Niech rośnie w nas wiara w moc Bożą w naszym życiu!

 

Podziękowania:

Dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w Liturgiach Triduum Paschalnego:

 • będącym wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz tym, którzy łączyli się z nami duchowo poprzez internet.

Dziękujemy za wszelkie posługi czynione w naszym kościele:

 • przygotowanie i przeprowadzenie Liturgii, udekorowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego

Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie i dostarczenie do domów paczek świątecznych dla naszych chorych parafian.

Dziś obchodziliśmy Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie naszego Pana. Zwieńczeniem Wielkiej Soboty była Liturgia Wielkiej Soboty, która rozpoczynała Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego. Sytuacja ta, że Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy już wieczorem Wielkiej Soboty, wynika z tradycji żydowskiej, w którym dzień rozpoczyna się i kończy o zachodzie słońca. Jezus, zmartwychwstał jak podaje Pismo w nocy z Wielkiej Soboty na Niedziele Zmartwychwstania, czyli w ciągu trzeciego dnia od śmierci, dlatego też, możemy celebrować już po zachodzie słońca Zmartwychwstanie naszego Pana.

Dzisiejsza Liturgia, była bardzo bogata w ceremonii. Możemy w niej wyróżnić 4 etapy: Liturgie Światła - w której nastąpiło poświęcenie ognia, procesja z Paschałem do kościoła oraz zostało wyśpiewane Orędzie Wielkanocne, Liturgie Słowa - w której usłyszeliśmy IV czytania i psalmy wraz z Ewangelią oraz pierwszy raz od blisko 2 miesięcy "Alleluja", Liturgie Chrzcielną - w której nastąpiło błogosławieństwo wody, oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Liturgie Eucharystyczną oraz procesje rezurekcyjną dookoła świątyni. 

Poniżej podajemy link do zdjęć z Wielkiej Soboty - Wielka Sobota - 3.04.2021 (kliknij)

Drodzy Archidiecezjanie!

Świętujemy dzisiaj wielką tajemnicę, która jest fundamentem chrześcijańskiej wiary: Jezus z Nazaretu, który w piątek o zachodzie został zdjęty z krzyża i złożony w grobie, w Noc Paschalną zwycięski opuścił grób. Nie jest to mit ani sen, wizja czy utopia, ale najczystsza prawda, która rozświetla ludzkie życie.

Radosna wieść o zmartwychwstaniu wyszła z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu i nadal rozbrzmiewa w Kościele, niosąc w świat nadzieję silniejszą od lęku, choroby i śmierci. Chociaż bowiem naszym przeznaczeniem jest śmierć fizyczna, to jednak – jak uczy Święty Augustyn – Jezus zmartwychwstał po to, abyśmy nie myśleli, że wraz ze śmiercią kończy się ostatecznie nasze życie i nie ulegali z tego powodu rozpaczy. Od wielkanocnego poranka dociera więc do nas nowa wiosna nadziei.

Drodzy Siostry i Bracia!

W niełatwym doświadczeniu epidemii wszyscy bardzo tej nadziei potrzebujemy. Wielu z nas dźwiga ciężki krzyż obecnego czasu w postaci choroby, lęku, troski o bliskich czy problemów bytowych. Wielkanoc jednak zaświadcza, że krzyż jest jedynie drogą ku piękniejszemu życiu, a dzięki miłości życie zwycięża nad śmiercią, a boskie światło panuje nad mrokami zła.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę więc Wam głębokiego pokoju, płynącej z wiary siły ducha oraz przezwyciężania miłością codziennych utrapień.

W szczególny sposób myślę w tych świątecznych dniach o wszystkich chorych oraz o pracownikach służby medycznej, którzy z poświęceniem otaczają troską tych, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie. W modlitwie polecam ponadto dusze naszych sióstr i braci, którzy w ostatnich miesiącach z tego świata odeszli. Mam głęboką nadzieję, że nasze teraźniejsze utrapienia – przeżywane w duchu wiary oraz wzajemnej miłości i solidarności – przyczynią się do umocnienia i uświęcenia każdego z nas.

Modlę się za Was wszystkich i życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!  

                                                                       † Stanisław Gądecki

                                                              Arcybiskup Metropolita Poznański

W Wielki Piątek wspominaliśmy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek jest również jedynym dniem w ciągu roku w którym nie jest odprawiana Msza Święta. Zamiast niej wierni uczestniczą w Liturgii Wielkiego Piątku, która składa się z trzech części: Liturgii słowa - w trakcie której czytana jest Męka Pańska, adoracji Krzyża oraz udzielenia sakramentu Komunii Świętej. Po Liturgii Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Nasz Pan pod postacią chleba przebywa w grobie przez całą sobotę aż do godziny 20:00 do Liturgii Nocnej Zmartwychwstania Pańskiego, na którą serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z dzisiejszych uroczystości - Wielki Piątek - 2.04.2021 (kliknij)

Dziś jak nakazuje tradycja odbywa się święcenie potraw. Święconka w tym roku ze względu na panującą epidemię, będzie celebrowana w nowy sposób. Nie będzie objazdu wiosek, lecz nastąpi częstsze święcenie potraw w kościele: g. 9.00, 11.00; 13.00; 15.00; 17.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w kończącym się już Świętym Triduum Paschalnym jak i nadchodzącym Świętą Wielkanocnym, poprzez osobistą obecność w Kościele jak i przed ekranami. Odwiedzając kościół pamiętajmy jednak, że może w nim przebywać jedynie 17 osób. 

Przypominamy o świątecznym porządku na nadchodzący czas:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego oraz Poniedziałek Wielkanocny

 • Msze Święte - 8:00, 10:00, 12:00, 15:30
 • Nowenna do Miłosierdzia Bożego - 15:00
 • Komunia Święta - 15:15

 

Dziś rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Wielkiego Czwartku, na której szczególnie obchodziliśmy pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Eucharystia rozpoczęła się o 19:00, przewodniczył jej i słowo wygłosił ksiądz proboszcz. Na koniec Mszy Świętej, nie było błogosławieństwa tylko Pan Jezus pod postacią najświętszego Sakramentu, został przeniesiony do ciemnicy, na znak pojmania i uwięzienia w noc przed męką. Jezus w Najświętszym Sakramencie, pozostanie w ciemnicy do Liturgii Wielkiego Piątku, skąd zostanie przeniesiony na moment liturgii eucharystycznej, na stół ołtarzowy, a następnie po jej zakończeniu do Grobu Pańskiego. W tym roku ze względu na trwającą epidemię w naszym kościele mogła uczestniczyć podczas Liturgii ograniczona ilość osób.

Dziś również mają swoje święto wszyscy kapłani, dlatego też pragniemy życzyć księdzu proboszczowi jak i wszystkim księżą pracującym niegdyś w naszej parafii: błogosławieństwa Bożego, pokoju w sercu oraz odwagi w głoszeniu Dobrej Nowiny, całym swoim życiem!

Zachęcamy również do uczestnictwa w pozostałych dniach w Świętym Triduum 

 • Piątek
  • Adoracja - przez cały dzień z wyjątkiem Liturgii 
  • Droga Krzyżowa wraz z Nowenną do Ducha Świętego - 15:00 
  • Liturgia Wielkiego Piątku - 19:00
 • Sobota
  • Adoracja - przez cały dzień
  • święcenie potraw - g. 9.00, 11.00; 13.00; 15.00; 17.00;
  • Liturgia Nocna Wigilii Paschalnej zakończona procesją Rezurekcyjną wokół kościoła - 20:00
 • Niedziela 
  • Msze Święte wg porządku niedzielnego + Msza Święta o 15:30

Więcej informacji o obchodach - Plan TRIDUUM PASCHALNE 2021 (kliknij)

Poniżej publikujemy zdjęcia z dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy do wglądu - Wielki Czwartek - 1.04.2021 (kliknij)

W sobotę 27 marca 2021 o godz.20.00 nie odbędzie się Misterium w tradycyjnej formie. Jednak w oknie po prawej stronie na naszej stronie tego dnia i o tej samej godzinie nastąpi uroczysta premiera najnowszej wersji Misterium jako realizacji TV. Podczas ostatniego przedstawionego Misterium w 2019 r.widowisko rejestrowało 20 kamer. Materiał został na nowo zmontowany, poddany kolor korekcji oraz dźwiękowo przygotowany pod realizację TV. Zachęcamy bardzo serdecznie do przeżycia i uczestnictwa w Misterium w tej formie, a przygotowana realizacja TV jest absolutnie wyjątkowa!

Bardzo jednak zależało nam, aby przedstawić Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli w tym roku. Jednak po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji, biorąc pod uwagę obostrzenia sanitarne dotyczące wydarzeń plenerowych, szczególnie widowisk, zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu na przyszły rok.

Kolejne Misterium odbędzie się zatem jak zwykle w sobotę przed Niedzielą Palmową, czyli 9 kwietnia 2022 roku o godz. 20.00.

Dziękuję Każdej i Każdemu z Was za modlitwę i pamięć w oczekiwaniu na kolejne Misterium!

Artur Piotrowski

reżyser, twórca i organizator

Źródło: https://misterium.eu

Warszawa, 03.03.2021 r.

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Dlatego Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o dalece idącą ostrożność, dokładną weryfikację firm, z którymi zawierane są umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów. W przeciwnym wypadku, wielomilionowym kosztem utylizacji takich odpadów, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.

Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób, z którymi je zawieramy, mogą zaoszczędzić poważnych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.

Jednocześnie apeluję do wszystkich, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie, szczególnie dotyczy to osób zamieszkujących nieruchomości z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych. Naszą czujność powinien wzbudzić nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia proszę zgłaszać niezwłocznie Policji, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz lokalnym władzom samorządowym.

Tylko nasz wspólne działania i odpowiedzialność pozwolą ochronić nasze środowisko i zdrowie przed negatywnym wpływem nielegalnie magazynowanych odpadów.