ADMINISTRACJA CMENTARZA

 PARAFIA  RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MARCINA W GRANOWIE 

prob. Sławomir Olejniczak, tel.: 61-447-20-15,

adres: ul. Szkolna 2, 62-066 Granowo

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  strona:www.granowo.archpoznan.pl

BIURO PARAFIALNE

Środa i Piątek

9.00 – 10.00 oraz 16.00 - 17.00

(w I piątek miesiąca i uroczystości – biuro nieczynne)

OPIEKUNOWIE CMENTARZA

opieka nad kaplicą, cmentarzem oraz czuwanie przy stawianiu nagrobków.

Marek Patelka - tel. 609 081 514; 

opieka nad organizowaniem pogrzebów oraz działaniem cmentarza (zieleń, woda, śmieci)

 

BIURO - adres: ul. Tylna 1, 64-320 Buk;

tel. 24h: 606 309 367,  tel.: 726 611 444

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;    strona: www. gloria-buk.plREGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy,
należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz jest własnością parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Granowie.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie.
 3. Dzieci do lat 6 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 4. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew, krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora.
 5. Bez zgody administratora nie można stawiać nowego pomnika i umieszczać ławek przy grobie. Za wjazd samochodem na cmentarz należy uiścić stosowną opłatę.
 6. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 7. Czas i rodzaj pogrzebu, miejsce na cmentarzu, uzgadnia się z administratorem cmentarza w biurze parafialnym,
  gdzie należy przedłożyć Kartę Zgonu oraz oryginał Aktu Zgonu z USC.
 8. Wykopanie grobu i wykonanie asysty pogrzebowej rodzina zleca wybranej przez siebie firmie pogrzebowej. Firma, która posiada umowę z administracją na opiekę nad cmentarzem, pełni również nadzór nad realizacją wszystkich usług pogrzebowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne i pobiera z tego tytułu opłatę. Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty z tym związane.
 9. Przy każdym pogrzebie pobierana jest opłata - pokładne (na 20 lat), w wysokości 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach przeznaczony dla dziecka do lat 6
  lub dla pochówku urnowego wynosi 50% kwoty pokładnego. Prolongata dotyczy zarówno nowego grobu,
  jak i użycia miejsca w grobie głębinowym.
 10. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty poprzedniego pochówku
  (nie dotyczy miejsca głębinowego).
 11. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona opłaty (prolongaty) na kolejne 20 lat w wysokości 10% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Zaległe prolongaty naliczane są od 2010 roku.
 12. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca na 20 lat.
  Opłata jest równa wysokości pokładnego.
 13. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce na cmentarzu) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego bezpośredniego otoczenia.
 14. Ekshumacja zwłok i szczątków może odbyć się za wiedzą administratora cmentarza po otrzymaniu decyzji kompetentnego organu na piśmie. Wraz z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku, bez zwrotu pokładnego ze strony parafii.
 15. Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim, bez powiadomienia administratora cmentarza.
 16. Plan cmentarza umieszczony jest na ścianie bocznej kaplicy cmentarnej.
 17. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w wyznaczonych miejscach do kontenerów obok cmentarza. Dobre, szklane znicze zalecamy zabierać do domu na przechowanie lub odkładać na osobny regał obok kontenerów.
 18. Wszystkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u administratora cmentarza w godzinach czynnego biura parafialnego (Granowo, ul. Szkolna2, tel.: 61-4472015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;)
 19. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem są rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza.

  

Regulamin cmentarza opracowany w oparciu o normy prawne dotyczące prowadzenia cmentarzy zawarte
w /Dz.U. 2000, nr 23, poz. 295 i wskazania 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 23.11.2008 r. oraz o wytyczne UOKiK-u.
Zaakceptowany przez Rady Parafialne dnia 6.09.2023 roku.Cmentarz w Granowie - cennik opłat

Lp.

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin wpłaty

 1.

Opłata za powstanie grobu kopanego wraz  

z pokładnym na 20 lat:

  a) pojedynczego;

  b) podwójnego;

  c) dziecięcego lub urnowego;

 

a)   800

b) 1600

c)   400

Przed pogrzebem

  2.

Opłata za powstanie grobu betonowego:

  a) 2-osobowego (piwnica)

  b) 4-osobowego (piwnica)

 

a) 2500

b) 5000

Przed rozpoczęciem budowy 

okres ważności 99 lat

 3.

Opłata za użytkowanie miejsca grobu kopanego przez kolejny okres 20 lat (prolongata).

 400

Po upływie 20 lat od pogrzebu
lub w razie dochówku do istniejącego grobu głębinowego

 4.

Opłata za dochowanie urny do grobu ziemnego

 200

 Przed pogrzebem

5.

Opłata za postawienie nagrobka

 0

 

 6.

Opłata wjazdowa
dla firmy kamieniarskiej

 50

 Przed wjazdem

 7.

Nadzór nad kopaniem grobu

 300

 Przed rozpoczęciem prac

8.

Nadzór nad organizacją ceremonii pogrzebowej

 300

 Przed rozpoczęciem prac

 

UWAGA

 • Punkty od 1 do 6 – opłaty uiszcza się w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania
 • Punkty od 7 do 8 – opłaty są wnoszone przez Zleceniodawcę bezpośrednio u Opiekuna Cmentarza (p. Krzysztofa Marcinkowskiego – Firma GLORIA) na Jego rzecz.
 • Cennik obowiązuje od 16.10.2023.

Cennik opracowany w oparciu o normy prawne dotyczące prowadzenia cmentarzy,
wskazania 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 23.11.2008 r. oraz wytyczne UOKiK-u.