16.00 – w int. Jubilatów Agnieszki i Marka – z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za Bożą Opatrzność i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

17.10 – chrzest (2x)

18.00 – +Katarzynę, Danutę i Antoniego Kubickich oraz Janinę i Józefa Rosołów

NIEDZIELA – 20.06.2021 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

  8.00 – +Roberta Michalaka

10.00 – w int. Wandy - z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie

12.00 – +Aleksandra Olejniczaka (5r.śm.) 

PONIEDZIAŁEK – 21.06.2021 – wsp. św. Alojzego Gonzagi, zak.                     

17.30 – BIERZMOWANIE

WTOREK – 22.06.2021     

18.00 – +Mieczysława Gawrona (5r.śm.), Janinę i Dariusza Gawronów oraz zmarłych z rodziny Gawronów

ŚRODA – 23.06.2021 - DZIEŃ OJCA

18.00intencje nowennowe

Polecamy naszych zmarłych:

+Waldemara Figlarza;              +Franciszka Antkowiaka;             +Floriana Wyrzykowskiego;

+Mariana Fajfer;                     +Dankę Kubicką;                        +Benona Woźniczak;

+Kazimierza Sztój;                  +Ryszarda Bartoszaka;                +Teresę Walkowiak;

+Wiesława Mańkowskiego;      +Mieczysława Dotka;                   +Zdzisława Kuffla;

+Helenę Przybyła;                   +Wandę Nowaczyk;                     +Michała Piaskowskiego;

+Marię Andrzejewską;              +Zenona Trybuś;                         +Andrzeja Andrzejczaka;

+Bernarda Wędzinskiego;         +Łukasza Krupa (1r.śm.);      

+Henryka Kosickiego i Konrada Kielerskiego – obie intencje od mieszkańców Kotowa;

+Stefanię i Ignacego Wasielewskich;                              +Stanisława i Marię Kałków;

+Marię i Czesława Kokocińskich;                                    +Stanisławę i Gerarda Jujeczków;

+Janinę i Leona Oborzyckich;                                        +Helenę i Adama Basińskich;

+Bogdana Brescha i Janusza Grupę;                               +Aleksandra Olejniczaka i Józefa Dwornika;

+Stefana i Ewę Piosik oraz Halinę Dobicką i zmarłych dziadków obu stron;

+Jana Horlę (8r.śm.), Helenę i Tadeusza Horla, Janinę, Józefa, Eugeniusza i Mieczysława Kaźmierczaków, Józefa Kosmacza i Romana Kalembę;

+Zdzisława, Helenę i Józefa Janedów, Juliannę, Mariannę i Antoniego Dominiaków oraz Stanisława Helszmit;

+Władysława Tomczaka, Czesława Grajewskiego, Czesława Kaczmarka, Jolantę Szypurę, Zbyszka Matysiaka oraz zm. z rodzin Tomczaków, Lembiczów, Kaczmarków, Grajewskich i Wysiadłych;

Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosimy:

- o łaskę zdrowia dla Krysi, Wiesława, o dary Ducha Św. dla lekarzy oraz łaskę umocnienia dla rodziny;

- o dar nawrócenia i wiary, o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny;

- o szczęśliwe przyjście na świat dla wszystkich poczętych dzieci oraz o łaskę siły i zdrowia dla rodziców;

- o dar pojednania w rodzinie;

Prosimy także – w int. Michaliny – z okazji 1. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla dziecka i całej rodziny;

Modlimy się również w stałych intencja:

w int. ustania epidemii koronawirusa;

w int. osób chorych, samotnych, cierpiących, zalęknionych, będących na kwarantannie;

w int. lekarzy, pielęgniarek, ratowników, wszystkich tych, którzy leczą i opiekują się chorymi;

w int. naszej Parafii – o ufne zawierzenie Bożej Opatrzności;

w int. naszych rodzin – aby były Bogiem silne;

w int. młodzieży - o prawdziwą i silną wiarę w kroczeniu za Jezusem;

w int. wszystkich Polaków – o zgodę, jedność i wzajemny szacunek;

w int. naszej Ojczyzny - o dar wolności od wszelkiego zła i błędnych ideologii, o Boże prowadzenie i błogosławieństwo;

w int. Kościoła Świętego - o dar nieugiętego trwania przy Bogu i Ewangelii;

w int. nieprzyjaciół Boga i Kościoła – o dar opamiętania i nawrócenia;

w int. zatwardziałych grzeszników – o łaskę dobrej spowiedzi i powrotu do Boga;

w int. misji i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych;

w int. wszystkich osób konsekrowanych i świeckich pełniących posługę w naszej parafii;

w int. ofiarodawców, dzieł remontowych oraz wszystkich pracujących przy remontach parafialnych;

oraz w pozostałych intencjach nowennowych dzisiaj podanych.

CZWARTEK – 24.06.2021 – ur. NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

18.00 – +Jana, Janinę i Bernarda Szajek 

PIĄTEK – 25.06.2021 – wsp. NMP Świętogórskiej z Gostynia

  8.00 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

18.00wymienianki roczne

SOBOTA – 26.06.2021

16.00 – ślub – Dominika/Mateusz

18.00 – +Henryka i Marię Strykowskich

NIEDZIELA – 27.06.2021 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  8.00 – +Emilię i Kazimierza Kaseja, Cecylię i Stanisława Frąckowiaków

10.00 – +Adama Dobrowolskiego, Janinę i Jana Szymczaków, Jadwigę i Stanisława Zarzyckich oraz zmarłych teściów i dziadków

12.00 – w intencji nowoochrzczonych dzieci w czerwcu, ich rodziców i chrzestnych

13.00 – chrzest (2x)