18.00 – +Anielę, Edwarda, Pelagię i Jana Rożków, Balbinę i Michała Witkowskich, Teresę i Walentego Matuszewskich, Halinę i Henryka Gawrońskich, Zofię Perz, Stefana Bierła, Bartosza Koniecznego oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA – 19.05.2024 – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO       

  8.00 – +Mirosława Kosickiego

10.00 – +Jadwigę i Antoniego Szłapak, Tadeusza Jóźwiaka, Różę Floryszak oraz zmarłych z rodziny

12.00 – +Joannę i Antoniego Kwiatkowskich, Stefana, Jadwigę, Jana, Annę i Stanisława Gawrońskich, Bogdana Brychcy oraz zmarłych z rodzin

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2024 – NMP Matki Kościoła 

18.00 – +Anielę, Leona, Janinę, Mieczysława i Dariusza Gawronów oraz Alicję i Arkadiusza Ochla

WTOREK – 21.05.2024              

18.00 – w int. wynagradzającej Panu Jezusowi za zniewagi

ŚRODA – 22.05.2024 – wsp. św. Rity z Cascii, zak. - CAŁODZIENNA ADORACJA NS

18.00intencje nowennowe:       

Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosimy:

- o łaskę zdrowia dla Aleksandry, Jolanty, Marii, Hanny, Henryka i Olka;

- o dar nawrócenia i wiary, o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny;

- o uzdrowienie serca i umocnienie miłości małżeńskiej;

- o siły i wytrwałość dla rolników i innych Polaków walczących o dobro naszej Ojczyzny;

- o dobre i owocne przeżycie parafialnych rekolekcji i odpustu Bożej Opatrzności;

Modlimy się:
- w int. Antoniego – z okazji 18-tych urodzin…

- w int. Janiny z okazji urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Modlimy się także za naszych zmarłych:

+Piotra Grześkowiaka;           +Stanisława Kąkolewskiego;        +Grażynę Śliwińską;            

+Ireneusza Tarunt;                  +Danutę Jurga;                               +Lecha Buchalskiego;

+Stanisława Styczyńskiego – int. od mieszkańców ul. Krętej;    

+Mariana Półchłopka – int. od mieszkańców Drużynia;  

+Zofię Przybylską – int. od sąsiadów z ul. Sportowej;    

+Cecylię Barską – int. od domu pogrzebowego Sacrum;

+Czesława Sikorę – int. od pracowników i zarządu MiranWafel ze Stęszewa; 

+Halinę Gawron – int. od grona pedagogicznego, pracowników i emerytów ZSP w Granowie;        

+Barbarę Grys, Ryszarda Bartoszak, Marię i Stanisława Szymańskich oraz zmarłych z rodzin Wojciechowskich, Bartoszak i Lemańskich;

+Michalinę, Stanisława, Krystynę, Bolesława, Kazimierę i Stanisława Kąkolewskich, Zdzisława i Grzegorza Mnich, Krystynę Rybarczyk oraz zmarłych z rodzin Kąkolewskich i Wróbel;

+Zdzisława, Igora, Helenę i Józefa Janeda, Juliannę, Mariannę i Antoniego Dominiak oraz zm. z rodziny;

+Krystynę, Marię, Izydora i Elżbietę Duczyńskich, Anielę, Władysława i Zygmunta Hausa, Marię, Jana i Teresę Jakubowicz, Stanisławę i Marcina Juskowiak, Jarosława Polocha, Eugenię i Wojciecha Szmatuła oraz Henryka Michalskiego;

Przedstawiamy także nasze stałe intencje nowennowe:

w int. wszystkich poszkodowanych w trzęsieniach ziemi, powodziach i pożarach;

w int. pokoju i ustania wszelkich działań wojennych w Ukrainie i w Izraelu;

w int. wszystkich rannych i poszkodowanych przez wojny;

w int. poległych i pomordowanych na wojnie z obu stron linii frontu;

w int. osób broniących wolności i suwerenności naszej Ojczyzny;

w int. naszych rodzin – aby były Bogiem silne;

w int. młodzieży - o prawdziwą i silną wiarę w kroczeniu za Jezusem;

w int. naszej Parafii – o ufne zawierzenie Bożej Opatrzności;

w int. naszej Ojczyzny - o Boże prowadzenie i błogosławieństwo, o dar wolności od wszelkiego zła i błędnych ideologii, o przestrzeganie prawa przez rządzących;

w int. wszystkich Polaków – o zgodę, jedność i wzajemny szacunek;

w int. Kościoła Świętego - o dar nieugiętego trwania przy Bogu i Ewangelii;

w int. nieprzyjaciół Boga i Kościoła – o dar opamiętania i nawrócenia;

w int. zatwardziałych grzeszników - o łaskę dobrej spowiedzi i powrotu do Boga;

w int. misji i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych;

w int. wszystkich osób konsekrowanych i świeckich pełniących posługę w naszej parafii;

w int. ofiarodawców, dzieł remontowych oraz wszystkich pracujących przy remontach parafialnych;

oraz w pozostałych intencjach nowennowych dzisiaj podanych.

CZWARTEK – 23.05.2024 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

18.00 – +Janinę, Leona, Annę, Jana i Franciszka Oborzyckich, Wiktorię i Walentego Hejmann, Bogdana Hofmana, Anielę Kowalewską, Mariannę i Józefa Garcon oraz Sylwestra Lasockiego  

PIĄTEK – 24.05.2024 – NMP Wspomożycielki Wiernych                

18.00 – +Krystynę (3r.śm.), Mariana, Dariusza i Jakuba Tomczaków, Kazimierę i Walentego Derdów oraz zmarłych dziadków Szczepaniaków i Tomczaków

SOBOTA – 25.05.2024                    

15.30 – ślub - Mateusz/Joanna

18.00 – +Genowefę i Czesława Szłapków, Kazimierza Sztój oraz zmarłych z rodziny

NIEDZIELA – 26.05.2024 – NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY        DZIEŃ MATKI

  8.00 – w int. Joanny z okazji 14. urodzin, z podz. Panu Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo patronów w kroczeniu drogą wiary

10.00 – dziękując Panu Bogu za łaskę życia na ziemi naszej mamy Pelagii, prosimy o miłosierdzie i łaskę radości wiecznej w niebie

12.00 – w int. parafian – o dobre owoce przeżytych rekolekcji parafialnych