Proboszczowie i wikariusze 

 

Imię i Nazwisko Proboszcza

Lata

Ks. Wincenty Piotrowicz

1817-1847

Ks. Ignacy Sulikowski

1848-1867

Ks. Marcin Chwaliszewski

1868-1892

Ks. Antoni Czechowski

1892-1916

Ks. Aleksy Spychalski

1916-1931

Ks. Wacław Kolkiewicz

1931-1955

Ks. Józef Klebba

1955-1981

Ks. Paweł Kruszona

1981-2001

Ks. kan. Jan Jarzembowski

2001-2018

Ks. Sławomir Olejniczak

od 2018

 

Imię i Nazwisko Wikariusza

Lata

Ks. Henryk Mały

1.VII-30.XI.1929

Ks. Wacław Góra

1929-1931

Ks. Maksymilian Kluge

1931-1932

Ks. Klemens Malinowski

1932-1933

Ks. Bogdan Wąsowicz

1933-1934

Ks. Wacław Sztuba

1934-1937

Ks. Ludwik Skrzypczak

1937-1945

Ks. Stanisław Fietko

1.VI-31.VII.1945

Ks. Stojaczyk

1945-1946

Ks. Kazimierz Wasiński

1946-1947

Ks. Tadeusz Pilarczyk

1947-1949

Ks. Stanisław Kubiak

1949-1951

Ks. Julian Brodziak

1951-1953

Ks. Józef Sikorski

1953-1955

Ks. Andrzej Neter

1960-1961

Ks. Stanisław Pioterek

1961-1963

Ks. Zygmunt Skrzypski

1963-1965

Ks. Zbigniew Zieliński

1966-1970

Ks. Zbigniew Olejniczak

1970-1971

Ks. Jan Wolny

1971-1972

Ks. Nikodem Lewandowicz

1972-1974

Ks. Józef Kluczyński

1974-1978

Ks. Marcin Taisner

1978-1981

Ks. Henryk Korczyński

1981-1983

Ks. Andrzej Szulc

1983-1985

Ks. Roman Janecki

1985-1987

Ks. Grzegorz Szkudlarek

1987-1989

Ks. Mirosław Wawrzyniak

1989-1992

Ks. Przemysław Wieczorek

1992-1994

Ks. Wieńczysław Nowak

1994-1996

Ks. Krzysztof Lewandowski

1997-2003

Ks. Piotr Derda

2003-2007

Ks. Grzegorz Baranowski

2007-2012

Ks. Paweł Czwojdrak

2012-2017

Ks. Rafał Sylwestrzak

2017-2019

Ks. Stanisław Krzymiński

2019-2020

 Ks. Grzegorz Suchocki

2020-2020