HISTORIA PARAFII GRANOWSKIEJ

1298r. - pierwsza wzmianka o parafii Granowo, która powstała w XIII wieku zapewne z fundacji rodziny Granowskich i została wyłączona terytorialnie ze starszej parafii drużyńskiej.

1406r. –pierwsza wzmianka o proboszczu granowskim – Szymonie 

1431r. – po raz pierwszy wzmiankuje się o wikariuszu – Jakubie 

Ok.1560r. – 1617r. – kościół w Granowie na skutek Reformacji znajduje się w rękach wyznawców Luteranizmu 

Ok. 1601r. – 1602r. – parafia granowska przechodzi do dekanatu grodziskiego.

1603r. – pierwsza znana wizytacja parafii granowskiej 

1630r. – 1632r. – proboszczem parafii jest ks. Andrzej Swiniarski herbu Poraj, późniejszy dziekan Kapituły katedralnej w Poznaniu oraz sekretarz królewski i proboszcz parafii w Ostrorogu

1 lipca 1632r. – z powodu złego stanu materialnego parafii granowskiej jako filia włączona zostaje przez sufragana poznańskiego Jana z Zalesia Bajkowskiego parafia drużyńska.

Marzec 1641r. – pierwsza wzmianka o szkole parafialnej i jej nauczycielu – Macieju z Granowa

1673r. – pierwsze zachowane księgi metrykalne.

1729r. – z fundacji właścicielki Granowa, Doroty z Broniszów Radomickiej zostaje wzniesiony nowy (obecny) kościół parafialny 

1736r. -utworzenie w parafii Bractwa Różańca Świętego.

28 września 1749r. –bp Józef Pawłowski konsekruje kościół w Granowie i eryguje w parafii przy ołtarzu głównym Bractwo Bożej Opatrzności.

1803/1806r. – na koszt właścicielki Granowa – Doroty z Radomickich Działyńskiej zostaje przeprowadzony remont kościoła.

1806r. – 1818r. – majątek parafialny znajduję się pod administracją rodziny Działyńskich – właścicieli Granowa

Ok. 1812r. - rozebranie kościoła w Drużyniu.

1828r. – zakończenie w Granowie procesów uwłaszczenia chłopów.

1847r. – ostatni pochówek w kryptach kościoła granowskiego, zmarłego proboszcza ks. Wincentego Piotrowicza

1850r. – na skutek podpalenia spłonęły zabudowania folwarku proboszczowskiego w Drużyniu.

1868r. – 1889r. – posługa w parafii ks. dr. Marcina Chwaliszewskiego, znanego społecznika wielkopolskiego

2 lipca 1898r. – staraniem ks. dr. Marcina Chwaliszewskiego w ochronce osiedlają się Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny – zgromadzenie założone przez późniejszego błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

 1868r. – 1869r.  –przeprowadzony zostaje gruntowny remont kościoła i jego otoczenia, zostaje również wniesiona, nowa dotychczas stojąca dzwonnica.

12 maja 1871r. – za zgodą hrabiny Cecylii Działyńskiej – właścicielki Granowa i pośrednikiem ks. Marcina Chwaliszewskiego, na swej pierwszej placówce w Polsce, osiedlają się w granowskim Pałacu Siostry Franciszkanki od Nieustającej Adoracji.

1877r. – w wyniku uderzenia pioruna spaleniu ulegają zabudowania gospodarstwa proboszczowskiego w Granowie.

1894r. – 1898r. – parafianin granowski Jakub Szajek, odbywa pieszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

1899r. – zostaje przeprowadzony remont ołtarzy w kościele.

Początek XX w. – utworzenie przy kościele parafialnego chóru pw. św. Cecylii.

1907r. – wzniesienie obecnego probostwa.

1916r. –utworzenie i poświęcenie nowego cmentarza parafialnego.

5 stycznia 1919r. – po Mszy św. sprawowanej przez ks. Aleksego Spychalskiego do walki o wolność, wyruszają z parafii granowskiej Powstańcy Wielkopolscy.

1935r. – remont kościoła, przede wszystkim jego wnętrza.

1937r. – włączenie do parafii wsi Separowo, należącą do tej pory do parafii słupskiej.

1940r. – zamknięcie kościoła przez władze hitlerowskie, internowany i wywieziony do Lubina koło Kościana, zostaje ks. proboszcz Wacław Kolkiewicz (w parafii pod nieobecność ks. proboszcza, po kryjomu posługuje ks. wikariusz Ludwik Skrzypczak).

2 połowa lat 40 – tych XX w. – remont dachu kościoła.

1950r. – na mocy aktu kasaty, tzw. „Dóbr martwej ręki parafii”, zostaje odebrana ziemia gospodarstwa granowskiego i drużyńskiego.

1960r. – pierwszy powojenny wikariusz w parafii granowskiej – neoprezbiter – ks. Andrzej Neter.

1972r. – po raz ostatni w parafii, zostaje obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej.

2 połowa lat 70 – tych XX w. – remont kapitalny kościoła, w szczególności jego wnętrza.

1978r. – peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie całej parafii; głównym uroczystością kościelnym, przewodniczył ks. bp Marian Przykucki.

1979r. – obchody 250 – lecia wzniesienia kościoła granowskiego.

15 czerwca 1979r. – decyzją ks. abp Jerzego Stroby, po prawie 400 latach, parafia granowska, zostaje przeniesiona z dekanatu grodziskiego do dekanatu stęszewskiego.

3 listopada 1985r. – poświecenie przez ks. bp Zdzisława Fortuniaka, nowo wybudowanej kaplicy p.w. Dobrego Pasterza na cmentarzu parafialnym w Granowie.

Od 4 sierpnia 1997 r do 21. lutego 2001r. – generalny remont drewnianej elewacji kościoła parafialnego.

18 października 1998r – poświecenie z inicjatywy ks. Krzysztofa Lewandowskiego – „Bożej Męki” w Drużyniu, na miejscu rozebranego ok. 1812 roku kościoła.

28 września 1999r. – 250. rocznica konsekracji kościoła parafialnego.

2010r. – zakończenie prac remontowo – technicznych przy kaplicy na cmentarzu parafialnym.

10 listopada 2011r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod „Górę Zwycięstwa”w trakcie obchodów „Granowskich Marcinków”.

maj 2019r.  fumigacja kościoła parafialnego

6 - 7 luty 2020r. – peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie parafii; głównym uroczystością kościelnym, przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek.