20 czerwca 2021

 1. Przypominam, że od dzisiaj zostały zniesione wszystkie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., które do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.
 2. W najbliższy poniedziałek tj. 21 czerwca podczas Mszy św. o g. 17.30, grupa 48 uczniów kl. VIII otrzyma Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bpa Grzegorza Balcerka. Pamiętajmy o nich w naszych osobistych modlitwach. 
 3. W piątek zakończenie roku szkolnego. Tak jak w zeszłym roku na Mszę św. do kościoła na g. 8.00zapraszam wszystkie dzieci, nie tylko uczniów kl. VIII. Zapraszam również nauczycieli i pracowników szkoły, aby wspólnie podziękować Bogu za przetrwanie w tym kolejnym trudnym roku nauczania. W piątek biuro parafialne będzie czynne tylko popołudniu.
 4. W sobotę przy salce parafialnej odbędzie się tradycyjny piknik podsumowujący posługę parafialnych grup duszpasterskich. Początek o g. 19.00. Zapraszamy na niego wszystkich ministrantów i dzieci z chórku muzycznego wraz ze swoimi rodzicami.
 5. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są wg stałego planu.
 6. Na stronie internetowej znajdują się informacje o Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
 7. Zbliża się czas wakacyjno-urlopowy. Bardzo proszę o uzupełnianie treści intencji mszalnych zarezerwowanych na najbliższe dwa miesiące. Można to uczynić także po Mszach św. w zakrystii lub drogą mailową. Już teraz zapowiadam, że w lipcu biuro parafialne czynne będzie wyłącznie w piątki, a wtorkowe Msze św. powrócą na g. 8.00 rano.
 8. Zmarła nasza parafianka z Niemierzyc śp. Stanisława Jujeczka. Dobry Jezu a nasz Panie…
 9. Zachęcam do lektury „Przewodnika Katolickiego”.

ks. proboszcz Sławomir Olejniczak 

 

Na parafialnej stronie internetowej umieszczone zostały informacje o projekcie
„Zagospodarowanie terenu przy Górze Zwycięstwa w Granowie”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na lipiec.
Bardzo dziękuję Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Granowo
za podjęcie tematu oraz czuwanie nad realizacją wspomnianego projektu.

 

INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W GRANOWIE

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Spisu można dokonać poprzez:

 • samospis internetowy, który odbywa się przez interaktywną aplikację, dostępną na stronie internetowej GUS-u.
 • przez telefon na infolinii spisowej obsługiwanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
 • przez rachmistrza, który zadzwoni z numerurozpoczynającego się od cyfr 22… 
 • podto w Urzędzie Gminy Granowo zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego, z którego można skorzystać w godzinach pracy urzędu.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.